Notre produit

La haute qualité du système de voiture de BOB Systems garantit un lieu de travail sûr. Pour nous chez BOB System, la qualité est extrêmement importante. L’intérieur de la voiture doit résister à des environnements difficiles et à des contraintes très sévères. Nous disons que notre équipement d’armoire survivra à trois voitures. Les intérieurs de voiture doivent être installés par nos bobbers pour une installation durable et sûre et pour que la garantie de 5 ans s’applique. Le système d’aménagement de fourgons BOB a été testé en cas de collision par l’Institut national de test suédois et l’installation est importante pour des raisons de durabilité et de sécurité.

Bilinredningar till verkstadsbil

BOB System finns i hela Sverige men har kontor i Göteborg och Värnamo där vi säljer vår egentillverkade produkt med hjälp av industrier i Småland. där vi säljer vår egentillverkade produkt med hjälp av industrier i Småland. där vi säljer vår egentillverkade produkt med hjälp av industrier i Småland.

Bilinredningarna är ett modulärt system av lådor och hyllor som är tillverkade i stålplåt och plast för montering i skåpbilar.

Vår Affärside

BOB System finns i hela Sverige men har kontor i Göteborg och Värnamo där vi säljer vår egentillverkade produkt med hjälp av industrier i Småland. där vi säljer vår egentillverkade produkt med hjälp av industrier i Småland. där vi säljer vår egentillverkade produkt med hjälp av industrier i Småland.

Bilinredningarna är ett modulärt system av lådor och hyllor som är tillverkade i stålplåt och plast för montering i skåpbilar.

Kvalitet & Säkerhet

Den höga kvalitén på BOB Systems bilinredning borgar för en säker arbetsplats. För oss på BOB System är kvalitet otroligt viktigt. Bilinredningen ska tåla tuffa miljöer och mycket hårda påfrestningar. Vi säger att vår skåpsutrustning skall överleva tre bilar.

Bilinredningarna bör monteras av våra Bobbare för en hållbar och säker montering och för att garantin på 5 år skall gälla. BOB bilinredning är krocktestad av Statens Provningsanstalt och monteringen är viktig både ur hållbarhets och säkerhets skäl. På BOB Systems hemsida finns utförlig information om hur bilinredningen skall monteras. När en bilinredning monteras är det av stor vikt att den förankras i bilens bärande konstruktion på ett hållbart sätt.

Suis nous sur instagram

Sur notre insagramme, nous publions des photos et des inspirations sur les intérieurs de votre voiture de service.

FÖLJ OSS